Διεθνής Εκπαίδευση: “P.E.rfect: An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers”

"P.E.rfect: An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers".

Πραγματοποιήθηκε στο Elche της Ισπανίας, από τις 28 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2024 η διεθνής εκπαίδευση "P.E.rfect: An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers".

Η εκπαίδευση, που έγινε στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή ένωση προγράμματος P.E.rfect, έφερε κοντά 5 προπονητές και καθηγητές φυσικής αγωγής από κάθε μια από τις 7 χώρες που συμμετείχαν (Κύπρο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πολωνία και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

👉  Ο κύριος στόχος της κατάρτισης ήταν να συζητηθούν αποτελεσματικά εργαλεία και στρατηγικές για την ένταξη των παιδιών με αυτισμό αλλά και παιδιών με αναπηρίες στο εκπαιδευτικό σύστημα, προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν επίσης ένα ειδικά αναπτυγμένο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές και χρήσιμες, καθώς υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων φυσικής αγωγής και των προπονητών. Παρέχουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την σωστή υποστήριξη παιδιών με αυτισμό στην τάξη, τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Οι δάσκαλοι/προπονητές που εκπαιδεύτηκαν από την Κύπρο, έφυγαν με νέες γνώσεις και θα είναι έτοιμοι να εκπαιδεύσουν με την σειρά τους άλλους δασκάλους και προπονητές σε ημερίδα που θα διοργανωθεί στην Κύπρο τον Οκτώβριο.

ℹ  Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και για την ημερίδα στην Κύπρο μπορείτε να επιστεφτείτε:

-          Να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://perfectproject.org/

-          Να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο του έργου στην Κύπρο Vimodo Hub: https://linktr.ee/vimodohub